burgerlijk.nl wordt ontwikkeld

Op korte termijn zal er op burgerlijk.nl een nieuwe website worden gelanceerd. De domeinnaam burgerlijk.nl is dus al vastgelegd voor toekomstige activiteiten en is niet langer beschikbaar voor overname of exploitatie.

Hou burgerlijk.nl goed in de gaten, er volgt snel een nieuwe website.

Bedankt voor het geduld.